O grzybach,  Uprawa grzybów

Produkcja podłoży do uprawy saprotrofów.

Produkcja podłoży do uprawy grzybów rozkładających martwa materię- saprotrofów.

Technologia produkcji. Wpływ na otoczenie. Rola saprotrofów w przyrodzie.

Grzyby uprawowe spełniają bardzo ważną rolę w obiegu materii w przyrodzie.

Grzyby
Nie, to nie jest łysiczka 🙂

Ich główną rolą jest rozkładanie obumierającej i martwej materii organicznej.
To dzięki tym właśnie organizmom, w lasach nie zalegają połamane gałęzie czy powalone drzewa.
Saprtrofy żywią się celulozą rozkładają ją do prostszych form ( żyzna gleba, próchnica), dzięki temu
inne organizmy, nie potrafiące rozkładać celulozy, w dalszej kolejności mogą czerpać wartości
odżywcze z martwej materii. W związku z powyższym, produkcja podłoży do uprawy grzybów polega na odpowiednim przygotowaniu materiału biologicznego.
Materiałem tym są zazwyczaj trociny. Odpad powstający w zakładach zajmujących się obróbką drewna. Alternatywnym przeznaczeniem odpadów trocinowych jest zazwyczaj ich spalenie, po wcześniejszym zbrykietowaniu. O tym dlaczego nie jest to optymalne wykorzystanie napisze w dalszej części.

Jednak nie tylko trociny mogą służyć za surowiec do produkcji grzybowego podłoża ( kostki)
Równie dobrym surowcem mogą być np. Fusy z kawy, łuski zbóż, plewa ( marnowane na masową
skalę), słoma a nawet makulatura!

Bardzo ciekawym odpadem są fusy z kawy. Z uwagi na fakt, że są one końcowym etapem procesu
który, we wcześniejszych fazach, polega m.in na obróbce termicznej ( palenie ziarna i parzenie kawy)
.W związku z tym, fusy jako że poddane już działaniu wysokich temperatur,są zazwyczaj wolne od
bakterii i zarodników innych grzybów konkurencyjnych do naszych uprawowych. Fusy odpowiednio
świeże i przechowywane w dobrych warunkach, nie wymagają więc koniecznego procesu pasteryzacji
lub sterylizacji, który to jest niezbędny przy użyciu innych surowców,które na swojej drodze obróbki
termicznej nie przeszły.

Wynika z tego, że stosując fusy z kawy jako główny surowiec do produkcji podłoża, można ponownie
wykorzystać energię, która została już zużyta w procesie przygotowywania kawy.Jest to bardzo
ekologiczne i ekonomiczne zarazem działanie.

Fusy z kawy zawierają również sporo wartości odżywczych, których nie zawierają inne odpady typu trociny czy łuska.
Wadą stosowania fusów z kawy jest konieczność używania wyłącznie fusów świeżych. Wymaga to
zorganizowania odpowiedniej logistyki zbierania i transportowania Tego surowca.
Jednak największą barierą do wykorzystywania fusów są niejasne przepisy dotyczące
gospodarowania odpadami. W związku z tym istnieje ryzyko, narażania się na sankcje ze strony
urzędu ochrony środowiska, jeśli ten uzna że podmiot zbierający i wykorzystujący fusy, nie spełnił
wymagań biurokratycznych związanych z tym działaniem. Biurokracja i przeregulowanie to nowotwór
toczący nasze życie gospodarcze. Blokujący i zniechęcający do tworzenia innowacyjnych metod
wykorzystywania odpadów.

Nasza przygoda z grzybami zaczęła się właśnie od fusów z kawy. jest to surowiec który nadal
wykorzystujemy (bez ponownej pasteryzacji) w produkcji podłoży, głównie Boczniaka
Ostrygowatego.
Jak wynika z powyższego, dzięki wykorzystaniu grzybów do przetwórstwa materiału biologicznego,
tworzy się dodatkowa wartość w postaci zdrowej i smacznej żywności.

Końcowy etap całego łańcucha, odpowiednio przemyślany, również przynosi rozwiązania sprzyjajace
środowisku i dzięki temu dające również możliwość realizowania ekonomicznego zysku. Zużyte
podłoże do uprawy ( 2-4 rzuty z każdego) można wykorzystać na przynajmniej dwa sposoby.
Pierwszy sposób to kompostowanie I użycie go jako naturalnego nawozu, bogatego w składniki
odżywcze.
Drugi sposób to wysuszenie zużytych kostek i wytworzenie z nich energii. Wysuszona kostka odgrywa
rolę brykietu. Jest to ubita i sklejona grzybnią materia organiczna. To samo, co możemy kupić pod
nazwą brykiet lub pellet.

W Myco-Tar zbudowaliśmy specjalny piec, dzięki któremu wytwarzamy parę
wodną potrzebna do pasteryzacji kolejnych kostek. Oczywiście jako paliwo stałe w piecu
wykorzystujemy zużyte i wysuszone na słońcu kostki po grzybach. Jest to najtańsze i najbardziej
ekologiczne rozwiązanie jakie jest obecnie dostępne na rynku. Można powiedzieć , że tym sposobem
zbliżamy się do idei perpetuum mobile ???? Celu oczywiście nigdy nie osiągniemy, praw fizyki oszukać
nie potrafimy,ale zbliżać się do celu na ile tylko wyobraźnia i zasoby finansowe pozwalaja,
zamierzamy.

Jak widać, dzięki wykorzystaniu grzybów, wydłuża sie lańcuch wartości. Co z kolei sprzyja środowisku
i dodatkowo polepsza jakość życia ludzi, dając zdrowa żywność i możliwość zysku ekonomicznego.
Podsumowując. Chcesz być eko- kupuj w Myco-Tar