• Produkcja podłoży do uprawy grzybów
  Uprawa grzybów

  Produkcja podłoży do uprawy grzybów rozkładających martwa materię- saprotrofów.

  Technologia produkcji. Wpływ na otoczenie. Rola saprotrofów w przyrodzie.

  Grzyby uprawowe spełniają bardzo ważną rolę w obiegu materii w przyrodzie.

  Grzyby
  Nie, to nie jest łysiczka 🙂

  Ich główną rolą jest rozkładanie obumierającej i martwej materii organicznej.
  To dzięki tym właśnie organizmom, w lasach nie zalegają połamane gałęzie czy powalone drzewa.
  Saprtrofy żywią się celulozą rozkładają ją do prostszych form ( żyzna gleba, próchnica), dzięki temu
  inne organizmy, nie potrafiące rozkładać celulozy, w dalszej kolejności mogą czerpać wartości
  odżywcze z martwej materii. W związku z powyższym, produkcja podłoży do uprawy grzybów polega na odpowiednim przygotowaniu materiału biologicznego.
  Materiałem tym są zazwyczaj trociny. Odpad powstający w zakładach zajmujących się obróbką drewna. Alternatywnym przeznaczeniem odpadów trocinowych jest zazwyczaj ich spalenie, po wcześniejszym zbrykietowaniu. O tym dlaczego nie jest to optymalne wykorzystanie napisze w dalszej części.